zaterdag 26 januari 2013

Tulpen!

De winter is nog in volle gang. Helemaal niet erg, maar stiekem....
Daarom haal ik een beetje Voorjaar in huis met tulpen. Ben gek op tulpen, in allerlei kleuren.
In een vaas maar ook in de tuin. Ik heb diverse bollen gepoot, dat wordt straks genieten!
Het tafeltje op de eerste foto heb ik eens van een kunstenares gekocht. Jullie hebben hem natuurlijk al eerder gezien. Ook op instagram gebruik ik hem veel.
Overigens kun je vanaf nu ook mijn instagramfoto's bekijken. Als je rechts op het icoon klikt zie je ze verschijnen. Sommige van mijn bloglezers hebben geen instagram. Als je zin hebt kun je kijken.
Heel fijn weekend!


Winter is still in full swing. Not bad, but secretly ....
So I get a little spring in my home with tulips. I am crazy about tulips in all kind off colours.
In a vase but also in the garden. I have planted several bulbs, so with Spring I will enjoy!
The table on the first picture I bought from an artist. You've already seen him, of course. Also on Instagram I use it a lot.
Incidentally, you can now also seen my instagramfoto videos. If you click on the right icon you see them appear. Some of my blog readers have no Instagram. If you feel like you take a look.
Very nice weekend!

zaterdag 19 januari 2013

Winter en schapen

Ik hou van de winter! Sommige van jullie waarschijnlijk niet. Het is natuurlijk ook koud,  maar ik persoonlijk hou ervan.
Ik hou van de sneeuw, (zolang ik maar niet naar mijn werk moet) ik hou van ijs, schaatsen, warme chocomel (met een gevulde koek). Van Gluhwein, erwtensoep. Heerlijk!
Dus met deze dagen ben ik veel buiten en de kinderen ook. Die gaan sleeën met de buurtkinderen, de dijk af. Samen voetballen op het ijs. Soms in de avond nog met een bouwlamp erbij. Wat een sfeertje.
Helaas voor mij, kan er niet geschaatst worden. Misschien komt het nog, maar als ik heel realistisch ben...
Maar wat we wel kunnen doen is foto's maken. Deze week liep ik het weiland in om een aantal schapen op de foto te zetten. Dit is natuurlijk niet helemaal gelukt.
Eerder die week heb ik ergens anders vanuit de auto ook wat foto's van schapen gemaakt. En het bruine schaap ging er helemaal voor staan.

"Schapen en winter, ze horen bij elkaar."


 
I love the winter! Some of you probably do not. Offcourse, it is cold, but I personally love it.
I love the snow, (when I'm not at my work) I love ice skating, hot chocolate (with an almond cake).
Gluhwein, pea soup. Delicious!
So these days I am very often outside, also the kids. They went sledging with the neighborhood kids. Play soccer together on the ice. Sometimes in the evening we put on a lamp outside. What an atmosphere.
Unfortunately for me, we can not skate. Maybe later on, but to be realistic ...
But what we can do is taking pictures. This week I walked into the meadow to a number of sheep to get them on the picture. This was not entirely successful.
Earlier that week I was somewhere else and took pictures from inside my car of sheeps. And the brown sheep was looking at me for a long time.

"Sheeps and winter, they belong together."


woensdag 16 januari 2013

Blogger in the picture 'Elin Parr' Draumesidene

Via instagram kwam ik in aanraking met het prachtige blog Draumesidene van Elin Parr uit Noorwegen. Draumesidene
Zij maakt werkelijk prachtige foto's, voornamelijk van haar eigen huis. Persoonlijk vind ik dit het leukste, kleine binnenkijkers bij andere. Hoewel ik een minimalistisch beeld, een landschapsfoto, een uitstalling van mooie spullen of een gedetailleerde foto van bovenaf gezien ook erg waardeer. En natuurlijk bloemen..
Elin maakt dus vooral foto's van haar eigen huis. Met wat kleine aanpassingen in haar interieur zijn de beelden telkens weer anders. Het kleurgebruik van Elin is voornamelijk wit-/grijs-/bruin- en zwarttinten, waarbij de laatste kleur een grote rol speelt in meubilair en accessoires.
Elin heeft op dit moment maar liefst 1074 volgers op instagram en op haar blog 965. Ik snap dat wel met zulke mooie foto's. Kijk er zelf maar naar. Ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden.
Nogmaals de link: Draumesidene


By Instagram I came into contact with the wonderful blog Draumesidene made by Elin Parr from Norway. 
She really makes beautiful pictures, mostly of her own home. Personally I like this the most.  
Although  I do appreciate a collage, a minimalist image, a display of beautiful stuff, or a detailed picture from above.
Elin makes mainly pictures of her own home. With some minor adjustments, the images are always different. The use of colour Elin uses are white/grey/brown and blacks. And black is an important colour in her furniture and accessories.
Elin currently has less than 1,074 followers on Instagram and on her blog 965. I do understand that with such beautiful pictures. Look at yourself. I'm very curious what you think.vrijdag 11 januari 2013

Meetup bloggers Loods5

Gisteren zijn we met een aantal bloggers naar Loods5 geweest. Wat was het gezellig!
De monden stonden niet stil en je krijgt het gevoel of je elkaar al jaren kent. Dezelfde interesses en er werd over en weer gesproken wat we zoal doen en waar we mee bezig zijn.
Erg leuk, voor herhaling vatbaar!
Zo te zien aan de reacties op twitter gaan we de volgende keer het restaurant van Loods5 afhuren, dan wordt het een 'grote' meet-up met bloggers. 

Maar de zolder moet dus nog steeds worden opgeruimd....oei. Mooi weekendklusje!
Vind het best wel heerlijk om op te ruimen. Hoewel soms, ik beken, verplaatst ik de ellende en doe de deur dicht. Maar ik moet echt gaan beginnen. De zolder moet leger, misschien kom ik in de stemming met onderstaande beelden. Hier wat rustige foto's in wit- en bruintinten.
Allemaal een heel goed weekend! Liefs, Martine.Yesterday we took with some bloggers to Loods5 been. What a fun we had!
Our mouths couldn't stop talking and you get the feeling you know each other for years.
Same interests and we talked about some things we do in live. Very nice, worth repeating!
Judging the reactions on twitter we will hire the next time the restaurant of Loods5, there will a 'big' meet-up with bloggers.

But the attic must still be cleaned up .... oops. Good weekendjob!
Find it quite nice to clean up. Although sometimes, I confess, I moved the misery and close the door. .
But I really need to get started. The attic should be more empty, maybe I'll be in the mood with these images. Here some pictures in white and brown tones.
Have a very good weekend! Love, Martine.

zaterdag 5 januari 2013

Eerste blogpost 2013

Dit is mijn eerste blogpost van 2013. Ik hoop ook dit jaar genoeg inspiratie en energie te hebben om voldoende interessante blogposten te maken.
Alle kerstspullen zijn weg, opgeruimd. In het nieuwe jaar is dit mij altijd de tijd om alles op te ruimen.  Maar daar moet ik zin in maken. De zolder moet nodig worden gedaan.
De woonkamer is lekker leeg en dat vind ik eigenlijk wel fijn. Mijn hoofd moet ook leeg, voldoende notitieboekjes en agenda in de aanslag. Dingen die ik wil en moet doen opschrijven. Anders blijft het malen.
Ik wil jullie allemaal een heel mooi 2013 toewensen en dat we elkaar nog veel mooie dingen mogen laten zien op ons blogs of instagram.
Liefs, Martine x.

ps. binnenkort probeer ik een collage van mijn instagramfoto's te maken en op mijn blog te plaatsen.
Ze zijn eigenlijk best leuk om hier te laten zien.


This is my first blog post of 2013. I hope to have this year plenty of inspiration and energy to make  enough interesting blog posts.

All Christmas stuff away, tidy. In the new year it is always the time for me to clean up everything.
But I must put myself together to do so. The attic should need to be done.
The livingroom is nice and empty, I actually like it. My head must be empty, sufficient notebooks and diary are there to use. Things I want to do and must I write down. Otherwise it stays in my head.
I wish you all a very good 2013 and that we may show eich other nice beautiful things on our blog or instagram.
Love, Martine x.

ps. soon I try a collage of my instagramfoto programs and on my blog.
They are actually pretty nice place to show.