vrijdag 12 april 2019

Grand Designs in London

Ik kijk weinig TV.  
Er zijn namelijk niet zo heel veel programma's die ik leuk vind. Maar als ik graag iets wil zien dan eis ik dat beeldscherm op. In een gezin met 5 personen moet je dat soms doen. 

Zo kijk ik bijvoorbeeld wel graag naar het programma Grand Designs uit Engeland met presentator Kevin McCloud. 
De meest bijzondere bouwprojecten komen er voorbij en de mensen zijn enorm gedreven om hun doel te bereiken. Daar hou ik van. 
Alleen bij de meeste huizen die dan eindelijk klaar zijn, is de inrichting helaas niet altijd even interessant. Bij het huis wat ik je hier laat zien is dit gelukkig wel goed gelukt. 

De mensen die dit huis lieten verbouwen en waarin ze ook zelf geklust hebben zijn interieur ontwerpster Beth Dadswell van Imperfect Interiors en haar echtgenoot Andrew Wilbourne uit London met hele aparte ideeën en idealen. Beth deed zelf het gehele interieur ontwerp van deze prachtige ruimte. 

De inspiratie voor de tuin haalden ze uit Parijs waar je verscholen binnentuinen kunt vinden. 
Daarnaast is Beth interieurarchitect en weet dus alles goed toe te passen.
Het meest bijzondere vind ik het gebruik van de kleuren, de mooie materialen en de eenheid. Het is op elkaar afgestemd. De verlichting, kranen, kasten, tegels, muren, deurgrepen etc. alles zorgvuldig uitgezocht en op de juiste manier verwerkt in dit huis. 

De werkkamer van Beth is een lust voor het oog, klaar voor voldoende creatieve opdrachten. 
En de tuin is een plaatje vol met hortensia's, clematissen, salvia's, grassen, heesters en bomen in potten en grote vaten. Wat een idee om zo een groene oase van rust te creëren. 
Ik ben verliefd op dit huis! 

Fijn weekend, 
Martine X

I don't watch much TV.
There are not so many programs that I like. But if I want to see something, I demand that screen.
In a family with 5 people you have to claim it.

For example, I like to watch the Grand Designs program from England with presenter Kevin McCloud.
The most extraordinary building projects pass by and the people are enormously driven to reach their goal. I love that.
Only with most houses that are finally finished, the interior is unfortunately not always that interesting. At the house that I show you here, this luckily worked out well.

The people who had this house rebuilt and in which they themselves worked are interior designer Beth Dadswell from Imperfect Interiors and her husband Andrew Wilbourne from London with very special ideas and ideals. Beth did the entire interior design of this beautiful place.

They got the inspiration for the garden from Paris where you can find hidden indoor gardens.
Beth is also an interior architect and therefore knows how to apply everything properly.
I find the use of the colors, the beautiful materials and the unity the most special. It is coordinated. The lighting, faucets, cupboards, tiles, walls, door handles etc. all carefully selected and correctly processed in this house.

Beth's office is a feast for the eyes, ready for enough creative assignments.
And the garden is a picture full of hydrangeas, clematis, salvias, grasses, shrubs and trees in pots and large barrels. What an idea to create such a green oasis of tranquility.
I'm in love with this house!

Nice weekend,
Martine X

Photopraphy: Chris Snook and Grand Designs

vrijdag 11 januari 2019

Scandinavian Living December 2018 / April and May

Aan het eind van het jaar werd ik benaderd door Vivian, stylist van April and May om mijn huis te laten fotograferen door Sjoerd Eickmans, voor een publicatie in de Scandinavian Living.

Het was kort dag om alles op orde te krijgen,  maar soms is dat het beste.
Ik wilde daarom geen kinder/tienerkamers op de foto. We beperkten ons dus tot een aantal kamers. Het resultaat is prachtig, altijd mooi om te zien hoe het op een foto uitpakt.

Hieronder wat beelden, de rest is te zien en te lezen in de laatste uitgave van december 2018 van de Scandinavian Living.

Benieuwd wat jullie ervan vinden.

Lfs, Martine X

At the end of the year I was approached by Vivian, stylist of April and May to photograph my house by photographer Sjoerd Eickmans, for a publication in the Scandinavian Living.

It was a short day to get everything ready, but sometimes that is the best.
Therefore I did not want children / teen rooms on the picture. We limited ourselves to some other rooms. The result is beautiful, always great to see how it works out on a photo.

Below some pictures, the rest is to see and read in the latest edition of december 2018 of the Scandinavian Living.

Wondering what you think of it.

Lfs, Martine X